Bể nuôi tôm thủy sinh

Aquascaping là gì?

Kiến trúc cảnh quan, phong cảnh, chủ yếu liên quan đến các khu vườn chính thức, công viên, sân gôn, và các bề mặt tương tự khác. Vượt ra ngoài việc làm vườn đơn giản, nó có lẽ là một biểu hiện của mong muốn của chúng tôi để chứng minh sự kiểm soát của con người… Đọc thêm »Aquascaping là gì?