multong hipon

Ang JELLYFISH ay IMMORTAL
Ang JELLYFISH ay IMMORTAL