black rose

กุ้งเชอรี่แดง

แผ่นดูแลกุ้งเชอร์รี่แดง (Neocaridina Davidi)

กุ้งเชอรี่เป็นกุ้งแคระที่ต้องการสีสันสดใสเป็นพิเศษ, ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน. อยู่ในสกุลนีโอคาริดินา, และมีขนาดค่อนข้างเล็ก (ยิ่งกว่ากุ้งแคระอีกหลายชนิด). สุดท้ายไม่ท้ายสุด, สายพันธุ์นี้ไม่หินหนึ่ง, แต่สาม (!) ชื่อวิทยาศาสตร์: neocaridina davidi, neocaridina heteropoda, neocaridina denticulata sinensis.