3d

พื้นหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 3 มิติบนบน Keep กุ้ง

พื้นหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 3D ที่ดีที่สุด

ภูมิหลังของตู้ปลามีมานานหลายปีและมีวัสดุที่แตกต่างกัน: ม้วนไวนิล, ภาพวาดสีอะคิลิก, “สด” กำแพง (เช่น. มอสที่ปลูก) และวัสดุซิลิโคนแกะสลัก. สามมิติ (3ดี) ภูมิหลังคือ… อ่านเพิ่มเติม »พื้นหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 3D ที่ดีที่สุด