रोग

मृत्युको सेतो रिंगबाट प्रभावित झींगा

झींगामा मृत्युको सेतो औंठी: संकेत र रोकथाम

झिंगा पालन शौक मा एक प्रसिद्ध घटना कुख्यात छ “मृत्युको सेतो औंठी” (WROD) (कहिलेकाहीँ पनि भनिन्छ “मृत्युको सेतो रेखा” (WLOD) वा “को सेतो ब्यान्ड… थप पढ्नुहोस् »झींगामा मृत्युको सेतो औंठी: संकेत र रोकथाम