कालो गुलाब

रातो चेरी झींगा

रातो चेरी झींगा हेरचाह पाना (Neocaridina Davidi)

चेरी झिंगा विशेष गरी त्यहाँ जीवन्त रंगहरूको लागि खोजिएको बौना झिंगा हो, जुन अनगिन्ती भिन्न भिन्नताहरू आउँछन्. तिनीहरू निओकारिडिना जातका हुन्, र आकार मा एकदम सानो छ (अन्य धेरै प्रकारका बौना झिंगा भन्दा पनि धेरै). कम से कम द्वारा अन्तिम छैन, यो प्रजाति एक होइन, तर तीन (!) वैज्ञानिक नामहरू: neocaridina davidi, neocaridina heteropoda, neocaridina denticulata sinensis.