Црна роза

Црвена цреша ракчиња

Лист за нега на ракчиња од црвена цреша (Неокаридина Давиди)

Ракчиња од цреша се џуџести ракчиња особено барани за живи бои, кои доаѓаат безброј различни варијации. Тие припаѓаат на родот neocaridina, и се прилично мали по големина (уште повеќе од многу други видови џуџести ракчиња). Последно не и најмалку важно, овој вид карпи ниту еден, но три (!) научни имиња: neocaridina davidi, neocaridina heteropoda, neocaridina denticulata sinensis.