اسکاد

اسکاد (آمپیفودهای آب شیرین)

اسکادها با نام مستعار. گاماروس (دوپایان آب شیرین)

دوپایان آب شیرین, معمولا به عنوان اسکاد شناخته می شود, گاماروس, یا sideswimmers گونه کوچکی از سخت پوستان شبیه میگوهای کوچک با بدن فشرده هستند.. آنها متأسفانه بیشتر به عنوان غذای حیوانات خانگی شناخته می شوند… ادامه مطلب »اسکادها با نام مستعار. گاماروس (دوپایان آب شیرین)